Chính sách vận chuyển

GIAO HÀNG

 

  1.  Đơn Đặt Hàng trên PIGINA sẽ được giao trên phạm vi toàn quốc đến địa chỉ mà Khách Hàng chỉ định trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. PIGINA sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì.
  2.  Dịch vụ giao hàng:
Phương thức Chi tiết Phí giao hàng dự kiến
Giao hàng hỏa tốc
(Áp dụng trong nội thành thành phố)
Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng hai (2) giờ kể từ khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng. 20.000đ – 50.000đ/đơn hàng

(Tùy thuộc vào khoảng cách của khách hàng)

Giao hàng tiêu chuẩn Sau khi chúng tôi xác nhận Đơn Đặt Hàng, Đơn Đặt Hàng sẽ được giao trong vòng:

·         Hai (2) ngày đối với địa chỉ giao hàng trong phạm vi TP. Hà Nội

·         Ba (3) đến năm (5) ngày đối với địa chỉ giao hàng ngoài phạm vi TP. Hà Nội.

PIGINA hỗ trợ phí giao hàng toàn quốc chỉ còn 20.000đ/đơn hàng

 

* Lưu ý: Phí giao hàng dự kiến nói trên có thể được cập nhật tại từng thời điểm.

 

  1.  PIGINA sẽ nỗ lực để giao hàng đúng chất lượng đến địa chỉ do Khách Hàng cung cấp. Tuy nhiên PIGINA không thể đảm bảo thời gian giao hàng và PIGINA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng nếu sự chậm trễ này là do những nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của PIGINA.
  2.  Việc vận chuyển sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.
  3.  Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. PIGINA sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin sai địa chỉ giao hàng.
  4.  PIGINA có quyền rút lại việc giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào đó liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin xác thực cá nhân của Khách Hàng.